Beraten und unterstützen

(noch nicht übersetzt):

Adviseren en ondersteunenAdviseren en ondersteunen in ontwerpfase en rapid proto-typing.
De prijs, kwaliteit en levertijd van een product wordt voor een belangrijk deel bepaald in de ontwerpfase. Wij kunnen u helpen bij uw keuze van de toe te passen technologieën en componenten. Op die wijze kunnen wij er samen voor zorgen dat:

  • ontwerpkosten en toolingkosten zijn afgestemd op de beoogde afzet;
  • gekozen technologieën passen bij het beoogde productievolume;
  • componenten verkrijgbaar zijn in gewenste hoeveelheden bij een acceptabele prijs en levertijd;
  • substraten / PCB’s goed geproduceerd, geassembleerd en getest kunnen worden. (Design for Manufacturability – DFM / Design for Testability – DFT)

Om zo snel mogelijk een proto-serie / 0-serie te kunnen realiseren, is het wenselijk om al vroeg in de ontwerpfase een concept stuklijst aan ons te verstrekken. In overleg kan dan de inkoop van levertijdkritische componenten in gang worden gezet. Indien er specifiek basismateriaal nodig is voor de PCB, kunnen wij dat tijdig zekerstellen.